• 樹脂 ، ، リ マ ،،،,Guangdong Haohui New Material Co., Ltd.
Guangdong Haohui mới vật liệu co., LD. Là một công ty phát triển công nghệ chuyên nghiên cứu và phát triển các loại chất đặc biệt được hấp thụ ánh sáng UV. Có nhiều vật thể mới hòa nhập độc lập nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng.Công ty có một nhóm nghiên cứu và phát triển có năng lượng mạnh kinh doanh, có thể cung cấp nhiều sản phẩm Polymer loại thạch mỏng đặc biệt, cũng có thể cung cấp các giải pháp đặc biệt có hiệu suất cao. Để ...
Shrink